Ronnie Nyogetsu Seldin – The Complete Zen Shakuhachi Repertoire, Jin Nyodo Style

folder

Artist:Ronnie Nyogetsu Seldin
Album: The Complete Zen Shakuhachi Repertoire, Jin Nyodo Style
Genre: Ethnic, Shakuhachi
Web Source: Private FTP
Artist Link: discogs

CD1
1 – Jimbo Sanya
2 – Futaiken Sanya
3 – Echigo Sanya
4 – Daiwagaku
5 – Futaiken Reibo
6 – Shoganken Reibo
7 – Murasaki Reibo
8 – Choshi
CD2
1 – Sashi
2 – Ifu Sashi
3 – Koku
4 – Mukaiji
5 – Kyorei
6 – Sogei No Kyoku
7 – Kyo Choshi
8 – Yori Dake _ Uki Dake
CD3
1 – Ajikan
2 – Banji
3 – Banshiki
4 – Darani
5 – Takiochi
6 – Kumoi Jishi
7 – Sanya Sugagaki
8 – HiFuMi Hachikaeshi
CD4
1 – Yugure No Kyoku
2 – Akita Sugagaki
3 – Shika No Tone
4 – Azuma No Kyoku
5 – Shirabe
6 – Sagariha
7 – Matsukaze
8 – Shishi No Kyoku
9 – Tori _ Kadotsuke _ Hachikaeshi
10 – Sanya Seiran
CD5
1 – Neza-Sa-Ha No Koku
2 – Nagashi Reibo
3 – Esashi Oiwake
4 – Miyama Higurashi
5 – Haru No Umi
6 – Sokaku Reibo
7 – Tsuru No Sugomori
8 – Mujushin Kyoku
9 – Jyaku Shin
10 – Makoto Shin Jitsu
11 – Omae

Download:
The Complete Zen Shakuhachi Repertoire, Jin Nyodo Style
Code:a5tt

发表评论

电子邮件地址不会被公开。